عوامل موفقیت و چالش های راه اندازی کلینیک تله مدیسین دیابت و غدد درون ریز بیمارستان دانشگاهی پرنسس الکساندرا در شهر بریزبن استرالیا: یک مطالعه کیفی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه
پژوهش های گوناگونی کارآمدی ارائه خدمات درمانی حاصل از پروژه های تله مدیسین را نشان داده اند، ولی هنوز بهره برداری از این پروژه ها فراگیر نشده است. پروژه کلینیک تله مدیسین دیابت و غدد درون ریز بیمارستان پرنسس الکساندرا در شهر بریزبن استرالیا یکی از نمونه های موفق راه اندازی یک کلینیک تله مدیسین و یکپارچه سازی آن در نظام ارائه خدمات درمانی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موفقیت و چالش های راه اندازی و بهره برداری پایدار از این کلینیک بود.
روش
در این پژوهش کیفی برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه-ساختار یافته استفاده شد. کلیه افراد کلیدی در راه اندازی این کلینیک شامل رئیس بخش دیابت و غدد درون ریز، پزشک متخصص غدد، دو پرستار دیابت و پرستار هماهنگ کننده کلینیک، جامعه پژوهش بودند. داده ها به روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
پنج درون مایه اصلی حاصل از یافته های پژوهش شامل عوامل فنی، عوامل سازمانی-مدیریتی، عوامل فرهنگی و جامعه شناختی، عوامل مالی و اقتصادی و عوامل مربوط به ملاحظات اخلاقی بودند. مهم ترین چالش های مربوط به راه اندازی کلینیک، مقاومت در برابر تغییر، عدم اطمینان به سازمان ارائه دهنده خدمت و تردید در استمرار فعالیت های کلینیک و مهم ترین عوامل موفقیت در پایداری این پروژه، وجود زیرساخت فنی خوب و قابل اطمینان، حمایت مدیران، توجیه پذیری اقتصادی، انتخاب مدل قابل توسعه، هماهنگی متمرکز و پیگیری فعال بیماران ذکر شده بود.
نتیجه گیری
راه اندازی کلیینک تله مدیسین و ارائه خدمات درمانی از راه دور با چالش های گوناگونی همراه است و عوامل مختلفی در راه-اندازی موفق و پایداری چنین پروژه هایی موثر هستند. یافته های این پژوهش می تواند با افزایش آگاهی مدیران و سیاستگزاران بخش بهداشت و درمان کشورمان نقش موثری در پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه های مشابه در ایران داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1386724 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!