کاربرد پزشکی از راه دور در تشخیص بیماری های پوستی: مروری بر نتایج بالینی

پیام:
چکیده:
مقدمه
تله درماتولوژی بیش از یک دهه است که به صورت قابل توجهی مورد توجه ارائه دهندگان خدمات پزشکی از راه دور قرار گرفته است. دلایل زیادی از جمله ایمنی، دقت تشخیصی بالا در مقایسه با معاینه حضوری، تشخیص گذاری مبتنی بر تصویر و هزینه نسبتا پایین جهت نصب سیستم های مورد نیاز، باعث موفقیت قابل توجه تله درماتولوژی شده است. در این مقاله با معرفی تله درماتولوژی و انواع آن، نتایج مطالعات مختلف صورت گرفته در حوزه بالینی در مقایسه با روش معاینه حضوری بررسی شده است.
روش
این مطالعه مروری با استفاده از منابع کتابخانه ای موجود و جستجو در پایگاه داده های اینترنتی انجام شده است. مقاله های منتشر شده بین سال های 2000 تا 2014 درحوزه تله درماتولوژی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج
بررسی ها نشان می دهد که به طور متوسط، میزان تطابق تشخیص های ارائه شده در تشخیص بیماری های پوستی از راه دور نسبت به روش مراجعه حضوری 79/4 درصد، میزان تطابق طرح های درمانی 76/7 درصد و میزان کاهش مراجعات حضوری 55/6 درصد می-باشد. در مورد هزینه های ارائه خدمات پوستی نیز کاهش قابل توجه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم برای بیماران و ارائه دهندگان خدمات مراقبتی نشان دهنده هزینه-اثربخش بودن به کارگیری این روش در ارائه خدمات تخصصی و مراقبتی پوستی می باشد.
نتیجه گیری
اگر چه بیشتر محققان و صاحب نظران در مورد موثر بودن استفاده از این فن آوری برای ارائه خدمات تخصصی و افزایش دسترسی به این خدمات اتفاق نظر دارند، اما این روش، راه حل نهایی برای غلبه بر تمامی مشکلات مربوط به کمبود منابع مالی و انسانی در نظام سلامت محسوب نمی شود. بلکه باید به عنوان راه حلی مکمل برای رفع بخشی از مشکلات موجود بر سر راه ارائه مراقبت های با کیفیت، مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1386725 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!