آنالیز کیفیت رمزنگاری تصاویر پزشکی مبتنی بر الگوریتم راین دال با کلید رمزنگاری یکسان و آشوب گونه

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به گسترش استفاده از فن آوری های ارتباطی بی سیم در انتقال داده های حیاتی، حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها از اهمیت زیادی برخودار می باشد. در حال حاضر با الگوریتم های متعددی رمزگذاری داده ها انجام می شود. اغلب این الگوریتم ها مبتنی بر رمزنگاری بلوکی می باشند که از یک کلید ثابت از پیش تعیین-شده استفاده می کنند که حداقل 128 بیت طول دارد.
روش
در این پژوهش، رمزنگاری با الگوریتم راین دال (Rijndael) با کلیدهای ثابت و متغیر صورت گرفته است. در رمزنگاری با کلید متغیر که در این مقاله طراحی شده است از یک بلوک مبتنی بر سیستم آشوب گونه Mackey Glass در واحد موتور تولیدکننده کلید به عنوان جایگزین الگوریتم گسترش کلید در قلب راین دال استفاده شده است و توسط یک بلوک کنترلی، رفتار آن بررسی و اصلاح می شود.
نتایج
روش های رمزنگاری عنوان شده، توسط 6 معیار رمزنگاری، بررسی و ارزیابی شد. ارزیابی ها نشان داده است استفاده از کلیدهای متغیر آشوب گونه با 2/47 درصد افزایش بار محاسباتی، توانایی الگورتیم راین دال را در پنهان کردن الگو و توزیع هیستوگرام در تصاویر پزشکی به شدت افزایش می دهد. استفاده از کلیدهای متغیر آشوب گونه به طور ذاتی تاثیری بر میزان حساسیت به کلید الگوریتم راین دال نداشته است.
نتیجه گیری
استفاده از سیستم آشوب گونه در واحد گسترش کلید برای تصاویر پزشکی که در الگوریتم بهبود یافته راین دال عرضه شده است، امنیت داده های حیاتی و حفظ حریم شخصی را به خوبی فراهم می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1386728 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.