افزایش پایداری حرارتی ایروژل سیلیکایی نانو متخلخل

پیام:
چکیده:
افزایش پایداری حرارتی ایروژلهای سیلیکایی نانو متخلخل تهیه شده به روش فوق بحرانی بدون از دست دادن خواص منتسب به ایروژل ها، چالش اصلی است. نتایج نشان داد که با انجام عملیات حرارتی کنترل شده بر روی ایروژلهای سیلیکایی، با حفظ پایداری ساختاری و ابعادی، پایداری حرارتی آنها به دمای بالاتر، ارتقا یافته است. نتایج FTIR موید پیوندهای شیمیایی مشابه در ایروژل مرجع و گرمادیده است. بررسی بیشتر با استفاده از SEM ریز ساختار نانومتری مشابه در ایروژلها و افزایش تراکم در نمونه گرمادیده را نشان می دهد. مطالعات گرماوزن سنجی به خوبی پایداری حرارتی نمونه گرمادیده را تا دمایc°600 نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که مدلسازی ریاضی یک بعدی به روش حل معکوس و به کار گیری روش اصلاح شده صفحه داغ و تصاویر دمانگاری، پیش بینی معتبری از نفوذ حرارتی به دست میدهد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
155
لینک کوتاه:
magiran.com/p1388112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!