بررسی کارآیی برخی علف کش های جدید در کنترل علف های هرز ذرت دانه ای (Zea mays) در جیرفت

پیام:
چکیده:
به منظور ارزیابی کارآیی برخی علف کش های جدید در ذرت دانه ای، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار و 4 تکرار در جیرفت اجرا گردید. تیمار ها شامل علف کش نیکوسولفورون به مقدار 2 لیتر در هکتار، علف کش فورام سولفورون به مقدار 2/5 لیتر در هکتار، علف کش ریم سولفورون به مقدار 50 گرم در هکتار، علف کش نیکوسولفورون+ ریم سولفورون به مقدار 175 گرم در هکتار، علف کش بروموکسینیل+ ام سی پی آبه مقدار 1/5 لیتر در هکتار به همراه وجین دستی علف های هرز باریک برگ، علف کش توفوردی+ ام سی پی آبه مقدار 1/5 لیتر در هکتار به همراه وجین دستی علف های هرز باریک برگ، علف کش فورام سولفورون+ یدوسولفورون (ماستر) به مقدار 1/25، 1/5 و 1/75 لیتر در هکتار، مخلوط علف کش بروموکسینیل+ ام سی پی آ1/5 لیتر در هکتار + نیکوسولفورون 1 لیتر در هکتار، شاهد با وجین دستی بود. نتایج نشان داد که علفکش ها اثر معنی داری بر تراکم و وزن خشک علف های هرز سوروف، تاج خروس بدل، خرفه و تاج خروس وحشی دارد. این علف های هرز با کاربرد علف کش فورام سولفورون+ یدوسولفورون به مقدار 1/75 و 1/5 لیتر در هکتار به خوبی کنترل شدند. علف کش بروموکسینیل+ ام سی پی آ+ نیکوسولفورون و نیکوسولفورون+ ریم سولفورون نیز کارآیی مطلوبی در کنترل این علف های هرز داشت. اما ریم سولفورون کارآیی ضعیف در کنترل آن ها داشت. در پی کاربرد علفکش های فورام سولفورون+ یدوسولفورون (مایستر) 1/75 لیتر در هکتار و ریم سولفورون به ترتیب بیش ترین و کم ترین افزایش وزن دانه ذرت به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
508 -516
لینک کوتاه:
magiran.com/p1388133 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!