طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی یک تولید کننده باتری اسیدی

پیام:
چکیده:
امروزه، نگرانی در مورد وقوع ناگهانی اختلالات و ضررهای بزرگ ناشی از آن، بسیاری از محققین را به طراحی پایای شبکه های زنجیره تامین سوق داده است. همچنین، عدم قطعیت ذاتی پارامترهای ورودی، مساله ای مهم است که به واسطه اثرات نامطلوب آن بر تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، باید با دقت فراوان در طراحی شبکه های زنجیره تامین مد نظر قرار گیرد. بنابراین، این مقاله، یک مدل جدید برای طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته ارائه می نماید که در آن یک رویکرد جدید پایایی معرفی گردیده است. مدل پیشنهادی نه تنها مجموع هزینه ها را کمینه می نماید، بلکه به صورت اثربخش، شبکه ای مقاوم تحت اختلالات مختلف را ایجاد می نماید. برای مقابله با عدم قطعیت پارامترها از یک روش کارای برنامه ریزی امکانی بهره گرفته شده است. در نهایت، از یک مطالعه موردی صنعتی واقعی به منظور نمایش اثربخشی و کاربردی بودن مدل بهینه سازی فازی توسعه داده شده، استفاده شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1388631 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!