پیشگیری زودرس از اعتیاد با رویکرد خانواده محور

پیام:
چکیده:
خانواده به عنوان اولین گروه اجتماعی که فرد در آن رشدونمو می کند، تاثیر چشمگیری بر گرایش کودکان و نوجوانان به مواد مخدر دارد؛ بنابراین پرداختن به پیشگیری در این محیط ضروری است. پیشگیری زودرس یکی از شاخه های پیشگیری اجتماعی است که درصدد به کارگیری عوامل حمایتی در برابر عوامل خطر زایی است که زمینه انحراف و ناهنجاری را ایجاد می کند. از رویکردهای مهم پیشگیری زودرس، رویکرد خانواده محور است که به دنبال به کارگیری عوامل حمایتی در برابر عوامل خطرزای موجود در خانواده است. این مقاله پس از بررسی مختصر پیشگیری زودرس با تاکید بر رویکرد خانواده محور، از یک سو به بررسی عوامل خطری که زمینه اعتیاد کودکان و نوجوانان در خانواده را فراهم می کنند پرداخته و از سوی دیگر عوامل حمایتی که می توان با به کارگیری آن ها این عوامل خطر را دفع کرد، مورد بررسی قرار می دهد و در پایان نتیجه گیری می کند که به کارگیری عوامل حمایتی می تواند تاثیر بسزایی در کاهش اعتیاد کودکان و نوجوانان داشته باشد. این تاثیر از طرفی ناشی از کاهش عوامل خطر از طریق اصلاح وضعیت خانوادگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر و از طرف دیگر ناشی از تقویت عوامل بازدارنده از اعتیاد در محیط خانواده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1389626 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!