بررسی میزان کارایی سیستم یورواسکور در پیش بینی مرگ و میر یک ماهه بیماران تحت جراحی قلب

چکیده:
سابقه و هدف
عمل جراحی بای پس عروق کرونر روش درمانی مهمی در مبتلایان به بیماری های عروق کرونر می باشد. امروزه در جراحی قلب تمایل فزاینده ای به تخمین مورتالیتی و پیش آگهی بیماران پس از عمل جراحی دارد و مدل های مختلفی برای تعیین عوامل خطر مرتبط با عواقب وخیم پس از این روش درمانی طراحی شده اند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اعتبار و کارآیی مدل یورواسکور در بیماران جراحی شده در مرکز جراحی قلب فاطمه زهرا ساری می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی است. در این مطالعه امتیاز مدل یورواسکور برای 1000 بیماری که عمل جراحی بای پس عروق کرونر روی آن ها انجام گرفت، محاسبه شد و به منظور تعیین میزان مورتالیتی، این بیماران تا 30 روز پس از عمل جراحی مورد پیگیری قرار گرفتند. سپس درصد مورتالیتی بیماران، مهم ترین ریسک فاکتور های موثر در مورتالیتی و اعتبار و پایایی مدل یورواسکور مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
درصد وقوع وقوع مورتالیتی تا 30 روز پس از عمل جراحی در بیماران مورد مطالعه 5/1 درصد بوده است. سن، بیماری مزمن ریوی، کراتینین بالا، شرایط بحرانی قبل عمل، اختلال شدید عملکرد بطن چپ، فشار شریان ریوی، عمل جراحی دیگر و پارگی دیواره پس از انفارکتوس میوکارد مهم ترین ریسک فاکتورهای موثر در مورتالیتی بوده اند.
استنتاج
بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه، مدل یورواسکور قادر به پیش بینی صحیح وقوع مورتالیتی 30 روزه پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر در 87 درصد موارد می باشد که در مقایسه با نتایج سایر مطالعات که حداقل قدرت پیش گویی مورتالیتی 75 درصد بوده است، این مدل ارزش پیشگویی کننده قابل قبول در بیماران مورد مطالعه ما داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -205
لینک کوتاه:
magiran.com/p1391777 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!