بررسی و تحلیل نقش آب در نگاره های داشتان ضحاک در شاهنامه فردوسی

پیام:
چکیده:
نقاشی ایرانی یا همان نگارگری بیشتر دارای مضامین داستانی، عاشقانه، عارفانه و مذهبی است. نگارگر ایرانی این موضوعات را غالبا از متون ادبی و عرفانی وام گرفته و سپس با بهره گرفتن از قوه خیال و مهارت خود عناصر اصلی آن را در قالب نمادها و نشانه ها به تصویر در آورده است. در این میان شاهنامه فردوسی از مهمترین متونی است که داستان های آن همواره جوانگاه خیال پردازی و تصویرگری نگارگران بوده است. بن مایه های اساطیری داستانهای شاهنامه بویژه داستان ضحاک از یک سو و توجه نگارگران به این داستان ها از دیگر سو موجب آفرینش نگاره های ارزشمندی درباره این داستان شده است. عنصر آب و نقش آن در نگاره های این داستان از اهمیت بسیاری در شناخت مفهوم نمادها و نشانه های آن دارد. نقوش و نمادهایی که به دست هنرمند ایرانی پیرامون این عنصر بوجود آمده، بسیارند. فردوسی برای بیان این داستان نه تنها صور مادی و عینی این عنصر بلکه مفاهیم نمادین آن را نیز بکار برده است و نگارگر نیز با استفاده از این مفاهیم سعی نموده تا باطن و جوهره آب و معانی نهفته در آن را ترسیم کند. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل چهار نگاره مهم داستان ضحاک از شاهنامه مشهور طهماسبی با محوریت عنصر آب می پردازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393461 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.