تاثیر بلوس شکمبه ای مواد معدنی آهسته رهش روی وضعیت مواد معدنی، تعداد فولیکول های تخمدان و نتایج آبستنی در میش های افشاری همزمان سازی شده

پیام:
چکیده:
تاکنون مطالعه ای یافت نشده تا اثرات بلوس شکمبه ای مواد معدنی را روی تعداد فولیکول های تخمدان نشان دهد از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بلوس شکمبه ای مواد معدنی روی سطوح پلاسمایی میکرومینرال، تعداد فولیکول های تخمدان و عملکرد آبستنی میش ها بود. 80 راس میش افشاری در طی فصل تولید مثل انتخاب شده و به چهار گروه تقسیم شدند. گروه 1، یک عدد قرص فروبلوک و گروه 2، دو عدد قرص فروبلوک توسط بلوس خوران دریافت نموده، همچنین به هر دو گروه (گروه 1 و گروه 2) در روز سیدربرداری 400 واحد eCG به صورت داخل ماهیچه ای تزریق شد. گروه 3، فقط 400 واحد eCG، در روز سیدربرداری به صورت داخل ماهیچه ای دریافت کردند. گروه 4 گوسفندان به عنوان شاهد انتخاب شدند که eCG به آن ها تزریق نشده و هیچگونه مواد معدنی هم دریافت نکردند. یک ماه قبل از شروع آزمایش قرص ها به دام ها خورانده شد. همه میش ها تحت یک برنامه همزمانی فحلی قرار گرفته در واژن تمام میش ها برای مدت 14 روز سیدر گذاشته شد. برای بررسی وضعیت فولیکول های تخمدان در روز سیدرگذاری و روز بعد از آن، از دستگاه التراسونوگرافی استفاده شد. نتایج نشان داد که غلظت پلاسمایی مس، سلنیوم و ید هم در زمان جفت گیری و هم در روز 90 آبستنی افزایش داشته است (P<0.05). بلوس شکمبه ای تاثیر معنی داری روی تعداد فولیکول های تخمدان در کلاس های مختلف نداشت (P>0.05). خوراندن یک یا دو بلوس شکمبه ای در 4 هفته قبل از برنامه همزمان سازی فحلی باعث آبستنی تمام میش ها می شود. نرخ چند قلوزایی (80%) در گروه دو بلوس در مقایسه با سایر گروه ها افزایش معنی داری داشته است (P<0.05).
زبان:
انگلیسی
صفحات:
63 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393602 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!