اولتراسونوگرافی عقده لنفاوی فوق پستانی برای تشخیص ورم پستان تحت بالینی مزمن در گاو

پیام:
چکیده:
کشت شیر استاندارد طلایی برای تشخیص ورم پستان در گاوهای شیرده است، بنابراین در بعضی گروه های گاوی مانند تلیسه ها و گاوهای خشک این روش غیر ممکن است. ورم پستان باعث تکثیر لنفوسیت ها در عقده های لنفاوی فوق پستانی شده و متعاقبا باعث بزرگ شدن عقده لنفاوی همان نیمه پستان می شود. اولتراسونوگرافی برای بررسی این تغییرات می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه اولتراسونوگرافی قابل حمل با پروب محدب 5-2 مگاهرتز برای بررسی اندازه عقده لنفاوی در 35 گاو در گله مبتلا به ورم پستان مزمن ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد. پس از آماده سازی پیش از دوشش پستان، تست ورم پستان کالیفرنیایی (CMT) انجام شد و همچنین نمونه شیر هر یک از کارتیه ها به منظور کشت باکتریایی و شمارش سلول های سوماتیک (SCC) با توجه به توصیه های NMC اخذ شد. متوسط طول عقده ها 2/9 سانتیمتر (90/12-77/5) و متوسط عمق 03/4 سانتیمتر (41/7-07/2) بود. ارتباط معنی داری بین اندازه عقده لنفاوی (طول و عمق) و کشت نمونه های شیر کارتیه های همان طرف مشاهده شد. همچنین ارتباط معنی داری بین CMT و میانگین سلول های سوماتیک هر طرف با اندازه عقده لنفاوی فوق پستانی همان طرف دیده شد. به طور کلی طول و عمق عقده لنفاوی توسط پروب محدب قابل اندازه گیری بود. تغییرات معنی داری در ابعاد عقده لنفاوی فوق پستانی در موارد ورم پستان ایجاد می شود و بنابراین اولتراسونوگرافی این عقده می تواند روش مناسبی برای تشخیص ورم پستان باشد، به ویژه در مواردی که تست روی شیر امکان پذیر نباشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
75 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393672 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!