یافته های کلینیکوپاتولوژیکی انتروتوکسمی ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنز نوع D در بزها و فعالیت همولیتیک آن در اریتروسیت های مختلف

پیام:
چکیده:
بررسی حاضر برای مطالعه اثرات انتروتوکسمی تجربی با کلستریدیوم پرفرینجنز نوع D در بزهای تدی انجام گرفت. علایم بالینی مانند بی اشتهایی، اسهال، دهیدراسیون، کف کردن دهان و تنگی نفس 30 دقیقه پس از عفونت تجربی شروع به تظاهر کردند. ضایعات ظاهری شامل پر خونی غیر فعال شدید در بافت های با شدت متغیر همراه با عقده های لنفاوی مزانتریک بزرگ بود، در حالی که بررسی هیستولوژیک ادم ریه ها، کلیه و عقده های لنفاوی و تا حدی در مغز همراه با خونریزی در ریه ها و روده را مشخص نمود. کلستریدیوم پرفرینجنز نوع D دارای ژن های آلفا و اپسیلون به ترتیب با آمپلیکون به اندازه حدود bp 247 و bp 665 تکثیر یافت. اریتروسیت های انسانی بیشترین هولیز 68% و به دنبال آن موش 57% را در برابر سوپرناتانت های کشت نشان دادند. درصد همولیز به استثنای خرگوش و سگ به طور معنی داری در °C37 در مقایسه با °C25 بالاتر بود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
94 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1393706 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!