بررسی میزان آلودگی ادویه های عرضه شده به صورت فله و بسته بندی (فلفل سیاه، فلفل قرمز، سماق و دارچین) به اسپورهای هوازی در استان زنجان

پیام:
چکیده:
مقدمه
اقلام مختلف ادویه و چاشنی، منشاء گیاهی داشته و مستقیما یا پس از فرآیندهای ویژه جهت ایجاد عطر، طعم و رنگ در مواد غذایی از دیرباز بکار می رفته اند. آلودگی های میکروبی گیاهان ادویه ای مانند اکثر فرآورده های کشاورزی یکی از مهمترین چالش های حوزه سلامت و بهداشت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آلودگی ادویه های بسته بندی و ادویه های عرضه شده به صورت فله و فاقد بسته بندی در استان زنجان صورت گرفته است.
مواد و روش ها
تعداد80 نمونه از ادویه های فلفل سیاه، فلفل قرمز، دارچین و سماق به طور تصادفی از مراکز عرضه کننده و فروشگاه های استان زنجان جمع آوری شدند و آزمایشات لازم برای بررسی حضور اسپورهای هوازی انجام گردید.
یافته ها
میانگین شمارش اسپورهای هوازی برحسب CFU/g در مورد فلفل قرمز 107×6/ 1، فلفل سیاه 106×6/6، دارچین 104×3/ 4 و سماق 102×5/ 3 بوده است. میانگین شمارش اسپورهای مزوفیل و هوازی در نمونه های بسته بندی CFU/g 106×3 و در نمونه های فله و فاقد بسته بندیCFU/g 106×8/4 بوده است. نتایج نشان داد، فلفل قرمز بالاترین و سماق کمترین میزان آلودگی به اسپورهای هوازی را دارا بوده اند. میانگین شمارش باکتری های مزوفیل هوازی در مورد فلفل قرمز و فلفل سیاه، در مقایسه با استاندارد بین المللی(ICMSF) که برای ادویهCFU/g 106 تدوین شده است بالاتر از حد استاندارد بود.
نتیجه گیری
اعمال روش های ضدعفونی و استریلیزاسیون با استفاده از اشعه گاما به میزان 10 کیلوگری به منظور سالم سازی و کاهش آلودگی به باکتری های اسپورزا در انواع ادویه ها خصوصا ادویه های مصرف شده به صورت خام ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1397779 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.