تهیه داربست های الیافی نانوکامپوزیتی پلی هیدروکسی بوتیرات/ شیشه زیست فعال به روش الکتروریسی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان

پیام:
چکیده:

به تازگی داربست های کامپوزیتی که به روش الکتروریسی تهیه می شوند خواص مطلوبی را جهت استفاده در مهندسی بافت از خود نشان داده اند. در این پژوهش ابتدا نانوذرات شیشه زیست فعال به روش سل-ژل تهیه شد سپس داربست های نانوکامپوزیتی PHB/nBG با 5/7، 10 و 15 درصد وزنی از نانوذرات شیشه زیست فعال به روش الکتروریسی ساخته شدند. نانوذرات تهیه شده و داربست های ساخته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنج پراش اشعه ایکس (XRD)، فلوئورسانس اشعه ایکس (XRF)، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) مشخصه یابی شدند. نتایج نشان داد شیشه زیست فعال تهیه شده دارای ساختاری آمورف بوده و اندازه ذرات آن ها کمتر از 70 نانومتر می باشد. تصاویر SEM نشان داد که داربست های نانو الیافی دارای توزیع یکنواختی از تخلخل های به هم پیوسته با قطر الیاف 1/326 نانومتر تا 276/1 میکرومتر می باشند. همچنین تمایل به آگلومره شدن ذرات در کامپوزیت های با نانو ذرات بیش از 5/7 درصد وزنی مشاهده شد. نتایج حاصل از FTIR نیز نشان دهنده برهمکنش مناسب بین فاز شیشه و پلیمر در فصل مشترک آن ها می باشد. از نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که داربست-های نانوکامپوزیتی PHB/nBG تهیه شده به روش الکتروریسی می توانند گزینه مناسبی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1397851 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.