قصیده ایوان مداین خاقانی با رویکرد بینامتنیت بینانشانه ای و درون نشانه ای

پیام:
چکیده:
بینامتنیت یکی از نظریات مطرح در حوزه مطالعات ادبی و هنری است که به بررسی روابط متون با یکدیگر می پردازد. از آن جا که شعر فارسی در دوره های مختلف حیات خود همواره پیوندی عمیق و ناگسستنی با آثار پیشین در حوزه های گوناگون فکر و اندیشه بشری داشته، زمینه مطالعات بینامتنی درباره آن بسیارگسترده است. خاقانی شروانی (520-595ه.ق) شاعری بزرگ و دارای سبک شخصی است که از بن مایه های متنوعی در شعرش استفاده کرده و این موضوع شعر او را به دایر المعارفی تبدیل کرده است که رابطه عمیق و گسترده بینامتنی با متون گوناگون گذشته پیدا می کند. از همین رو در این مقاله تلاش شده است تا قصیده معروف و ماندگار «ایوان مداین» وی با توجه به ماهیت دوسویه ای که دارد؛ بدین معنی که از یک طرف متاثر از نشانه غیرکلامی بنای با عظمت طاق کسری است و از طرف دیگر تا حدی متاثر از آثاری است که پیشینیان در اثر مشاهده این بنای شکوه مند تاریخی آفریده اند بر اساس نظریه «بینامتنیت» با تاکید بر بینامتنیت بینانشانه ای و بینامتنیت درون نشانه ای مورد بررسی قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1400431 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!