دریافت های هرمنوتیکی ناصرخسرو

پیام:
چکیده:
هرمنوتیک در پی فهم متن است. در هرمنوتیک سنتی، متن برحسب دلالت ظاهری، دارای معنای یکتا و مشخصی است که مفسر باید این معنا را با بازآفرینی فضای عصر مولف و جایگزین کردن خود به جای او دریابد، اما در هرمنوتیک جدید، متن معنای یکتای ظاهری ندارد و معنای متن وابسته به خواننده و قرائت او است و این قرائت می تواند متکثر و از منظرهای مختلفی صورت گیرد. هرمنوتیک در فرهنگ اسلامی و ادبیات فارسی از دیرباز مطرح بوده است؛ هرچند به مثابه یک نظریه به آن توجه نشده است. دریافت هرمنوتیکی در دیوان اشعار ناصرخسرو نشان می دهد که در باور او، تاویل به معنای برگرداندن سخن به اصل آن است. به نظر او هدف تاویل، فهم اولیه کتاب مقدس قرآن است که این مهم با عبور از ظاهر کلام و دریافت باطن آن ممکن می شود. ناصرخسرو بر این باور است که تنها امامان شیعه، بزرگان اسماعیلی و دانایان، مجاز به تاویل هستند و این امر برای هر کسی ممکن نیست. او در عین حال مانند نظریه پردازان هرمنوتیک سنتی برای آیات و احادیث معانی ثابتی را در نظر می گیرد و عدول از این معانی را جایز نمی داند.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1400434 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!