تحلیل ساختاری و مضمونی نمایش نامه«آرامسایشگاه» بهمن فرسی

پیام:
چکیده:
بهمن فرسی یکی از پیش روان نمایش نامه نویسی و ادبیات نوین، با سبک خاص خود در نمایش نامه آرامسایشگاه، با تلفیقی از ساختار نمایش نامه های کلاسیک و تئاتر پوچی، دست به خلق اثری نو و تجربه ای تازه در دوران خود زده است. واژ ه خودساخته فرسی در عنوان نمایش نامه، حقیقت مانندی نمایش نامه، دیالوگ ها و گفتگوهایی که بیش تر شبیه مونولوگ هستند و مهم تر از همه مضمون نمایش نامه، آرامسایشگاه را به سمتی سوق می-دهد تا تحول آشفته ای را که در جامعه رو به انفجار است زیر ذره بین قرار دهد. نویسندگان در پژوهش حاضر برآنند تا الگوی روایی و محتوای مضمونی نمایش نامه را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا نشان دهند که ساختار نمایش نامه از چه مدل و الگویی بهره گرفته است؟ عناصر پیرامتنی و درون متنی آن کدامند و گفتگوهای نمایشی از چه ویژگی-هایی برخوردارند. در ضمن بررسی ساختار نمایش نامه به مضمون آن هم می پردازند.
زبان:
فارسی
صفحه:
93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1400439 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!