شبیه سازی جریان روزانه حوضه آب ریز در شرایط کمبود داده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شبیه سازی بارش- رواناب از محورهای اصلی هیدرولوژی علمی و مدیریت محیط زیست است. بنابراین محققان، پیوسته علاقه مند به یافتن روش های جدید برای این مساله و اصلاح مدل ها یا روش های مدل سازی موجود هستند.
روش بررسی
در این تحقیق، جریان روزانه رودخانه در خروجی یک حوضه آب ریز در جنوب غربی ایران، با استفاده از یک مدل بارش- رواناب پیوسته مفهومی شبیه سازی شد. در مواجهه با مشکل کفایت آمار حوضه، با استفاده از یک رهیافت ویژه نسبت به آماده سازی متغیرهای مورد نیاز مدل از قبیل جریان رواناب، بارش و تبخیروتعرق پتانسیل حوضه اقدام شد.
یافته ها
در مرحله واسنجی مدل، شاخص بازده برای داده های روزانه معادل80/ 0 و ضریب تعیین برابر 82/ 0 به دست آمد. در مرحله اعتبارسنجی نیز مقادیر شاخص بازده برابر 82/ 0 و ضریب تعیین برابر 83/ 0 به دست آمد. ضمن آن که آماره های جریان مشاهداتی نیز با تقریب خوب در جریان شبیه سازی شده حفظ شد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاکی از موفقیت این رهیافت برای شبیه سازی جریان روزانه با به کارگیری این مدل در شرایط کمبود داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1401907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.