تهیه گیاه توتون تراژن مصون به طیف گسترده ای از سویه های ویروس وای سیب زمینی

پیام:
چکیده:

ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y، PVY) از مهم ترین عوامل خسارت زا در مزارع توتون مناطق مختلف استان های گلستان، مازندران و گیلان است. با توجه به بی تاثیری حشره کش ها در کاهش آلودگی به PVY، شکسته شدن منابع طبیعی مقاومت توسط سویه های خاص و مشکلات روش های سنتی اصلاحی، به کارگیری روش های جایگزین ایجاد مقاومت به PVY در توتون با به کارگیری مقاومت مشتق شده از بیمارگر می تواند راهکاری برای کاهش خسارت در نظر گرفته شود. در این پژوهش گیاهان توتون تراژنی تولید شدند که در برابر طیف گسترده ای از جدایه های PVY از سویه های مختلف این ویروس مقاوم اند. ناحیه ای به اندازه 472 جفت باز از ژنوم یک جدایه ایرانی PVY شامل توالی نوکلئوتیدی بخش هایی از CP و 3''UTR به منظور تهیه یک سازه سنجاق سری برای مقاومت به PVY به کار گرفته شد و تراژن سازی توتون رقم Wisconsin 38 با این سازه به کمک اگروباکتریوم انجام گرفت. 61 درصد از گیاهان تراژن T0 حاصل به PVY مقاوم بودند و انتقال مقاومت به نسل بعد در 9 لاین مختلف با استفاده از روش داس الایزا تایید شد. یکی از این لاین ها با 12 جدایه مختلف PVY شامل چهار جدایه ایرانی و هشت جدایه از کشورهای دیگر تحت آزمایش قرار گرفت و مصونیت آن بر اساس عدم ظهور علائم و نتایج آزمون های داس الایزا و RT-PCR به تایید رسید. این پژوهش نشان داد که سازه سنجاق سری به کاررفته دارای کارایی بسیار زیادی برای ایجاد توتون تراژن مصون در مقابل سویه های مختلف PVY بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
229 -239
لینک کوتاه:
magiran.com/p1402272 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.