کاربرد تصمیم گیری چند معیاره ی خاکستری در خرید تجهیزات بیهوشی در بیمارستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
خرید تجهیزات بیمارستانی یکی از مهم ترین تصمیماتی است که توسط مدیران و متخصصان مراکز درمانی اتخاذ می شود. نظریه سیستم های خاکستری روشی برای مطالعه ی تصمیمات دارای عدم اطمینان است که داده های کم و در عین حال نامعلومی دارند. هدف این مقاله، تعیین و نحوه استفاده از نظریه خاکستری در فرآیند خرید ماشین بیهوشی است.
روش بررسی
این مطالعه از نوع پیمایشی بود که با استفاده از تحلیل ریاضی انجام شد. ابزار جمع آوری داده های تحقیق شامل اسناد، مدارک، مصاحبه و پرسش نامه بود. به منظور حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم اطمینان، از یک مدل بر مبنای نظریه سیستم خاکستری استفاده شد. جهت تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Excel استفاده لازم به عمل آمد.
یافته ها
از میان گزینه های مختلف تجهیزات بیهوشی که در ایران توسط بیمارستان های دولتی و خصوصی خریداری می شوند، مارک A از سایر مارک ها برتر است. این در حالی است که درجه امکان خاکستری برای سایر مارک ها اختلاف قابل توجهی با مارک A دارد.
نتیجه گیری
این پژوهش علاوه بر اینکه نتایج مفیدی را به منظور تصمیم گیری برای خرید تجهیزات بیهوشی در اختیار مدیریت بیمارستان ها قرار می دهد، به شرکت های تولید کننده ی تجهیزات پزشکی نیز کمک می کند تا وضعیت خود را از نظر معیارهای مورد مطالعه بررسی کنند و اقدامات مقتضی را در جهت توسعه ی نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف خود انجام دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
492 -505
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408794 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.