شناسایی اراضی مناسب سرمایه گذاری های اقتصادی در منطقه سه شهرداری مشهد

پیام:
چکیده:
ارزش زمین و ویژگی های منحصر به فرد آن در کلان شهرها، لزوم توجه به برنامه ریزی مکانی و اقتصادی مناسب برای زمین، با هدف افزایش منافع اقتصادی و اجتماعی آن را مطرح می کند. تحقیق حاضر با هدف تعیین قطعات دارای اولویت سرمایه گذاری در منطقه سه شهرداری مشهد تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از روش های اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. بر این اساس پایگاه داده های زمین مرجع بر پایه لایه های متعدد و چگونگی ترکیب لایه ها به منظور کمک به تصمیم گیری چند معیاره ایجاد شده است. با کمک روش تصمیم گیری چند معیاره AHP در محیط نرم افزار ARCGIS و با لحاظ پنج شاخص عمده، فاصله از عناصر شاخص شهری و گردشگری، وسعت قطعات، کاربری اراضی، مالکیت و فاصله از ایستگاه های مترو و 15 زیرشاخص، از بین 972 قطعه مطالعه شده، 66 قطعه با مساحت 187 هکتار، اراضی مناسب سرمایه گذاری در منطقه شناسایی شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409858 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.