ارزیابی فضاهای عمومی و طرح های شهری قوچان منطبق با الگوی «شهر دوست دار کودک» (CFC)

پیام:
چکیده:
نابرابری های خدماتی- اجتماعی و مشکلات ناشی از وضعیت نامناسب شهرنشینی، ضرورت برنامه ریزی برای تامین نیازهای کودکان را ایجاب می کند و احداث محیط شهری سازگار با روحیه کودکان، سهم مهمی در رشد اجتماعی و شخصیتی آن ها خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به بررسی فضاهای شهری ویژه کودکان و تحلیل طرح های مربوط به شهر دوست دار کودک در شهر قوچان اختصاص دارد. هدف از آن، بررسی و ارزیابی کاربری های متنوع شهری با توجه به نیازهای کودکان و همچنین شناخت مهم ترین دلایل عدم اجرای طرح های شهری در این شهر است. در این پژوهش از روش توصیفی- کاربردی استفاده شده است که گردآوری اطلاعات از طریق روش مطالعات کتاب خانه ای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و پرسش نامه است که تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS است. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین عامل تاثیرگذار بر عدم دسترسی و استفاده کمتر کودکان از کاربری ها، طراحی و ساختن فضاهای شهری بدون توجه به وضعیت جسمانی کودکان (46.66 %) و نامناسب بودن فضاهای تفریحی و اوقات فراغت برای کودکان در شهر قوچان با (40.95 %) مطرح شده است، همچنین بیشتر کارشناسان (52.5 %) معتقدند که از جمله دلایل عمدل اجرایی نشدن طرح های مربوط به کودکان، عدم شناخت مسوولان و مدیران شهری از این آیین نامه ها بوده است و گروهی دیگر (47.5 %)، کمبود نیروی انسانی متخصص و کارشناس در پست های تخصصی در دستگاه های اجرایی را عامل مهم دیگری در این ارتباط می دانند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409860 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.