راهکار راهبردی کنترل رشد حاشیه نشینی در مناطق شهری مطالعه موردی: شهرستان بناب

پیام:
چکیده:
سرعت رشد شهرنشینی مسایل و معضلات زیادی برای شهرها به دنبال داشته است که از جمله آن، مساله حاشیه-نشینی و رشد سکونتگاه های غیررسمی است. در این میان شهر بناب به عنوان یکی از شهرهای مهم استان آذربایجان شرقی نیز به واسطه برخورداری از پتانسیل های مختلف، با پدیده حاشیه نشینی رو به رو شده است، لذا یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری شهر بناب، کنترل حاشیه نشینی است. بر این اساس، سوال کلیدی این است که راهبرد مناسب جهت کنترل رشد حاشیه نشینی در شهر بناب چگونه است؟ در این مقاله از طریق روش شناسی توصیفی- تحلیلی با استفاده از مدل راهبردی SWOT تلاش شده است تا به ارایه راهکارهای لازم برای کنترل رشد حاشیه نشینی در شهر بناب، بر اساس نظرات کارشناسان به عنوان نمونه های مطالعه، پرداخته شود. نتایج به دست آمده در مطالعه وضع موجود، نشان دهنده ضرورت انتخاب راهبرد محافظه کارانه در مدیریت و کنترل حاشیه نشینی در شهر بناب، به عنوان راهبرد کانونی است، همچنین نتایج ارزیابی راهبردهای تدوین شده بر اساس روش QSPM نشان می دهد که راهبرد توجه ویژه مسوولان در ارایه خدمات مناسب به ساکنین مناطق روستایی و ایجاد زمینه های شغلی و ارایه خدمات مختلف اقتصادی و ساخت مسکن مناسب برای روستاییان جهت جلوگیری از مهاجرت، با مجموع نمره جذابیت 028/ 4، دارای بالاترین اولویت به لحاظ برنامه ریزی برای کنترل رشد حاشیه نشینی در شهر بناب است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409862 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.