حسابرسی داخلی و تقلب

چکیده:
اغلب در افراد «تقلب» واژه ی تداعی کننده ی احساسات متفاوتی است. به طور معمول این واژه تداعی کننده ی مفاهیمی از قبیل خیانت، تخلف، خلاف کاری و اعمال تبهکارانه است. قبل از آن که به صورت تخصصی وارد تعاریف و تعیین حدود و ثغور آن در ادبیات حرفه ای باشیم، می دانیم که تقلب یکی از خطرهای بسیار بااهمیتی است که سازمان ها و شرکت ها در عصر حاضر با آن رو به رو هستند. خطر تقلب چه از طریق یکی از کارکنان و چه از طریق تبانی میان چندین کارمند یا به دست اشخاص بیرون از سازمان انجام شود، ناخوشایند است چراکه سازمان را متحمل زیان های مالی سنگین می سازد. در نگاه اول زیان های مالی چشمگیر است اما ناگفته پیدا است که آسیب های اعتباری، صدمات وارده بر شهرت و حیثیت به مراتب می تواند سهمگین تر باشد. پی آمد های یادشده، هیات مدیره، مدیران ارشد و ارکان راهبری سازمان ها و شرکت ها را بر آن داشته تا بر اجرای هرچه بیش تر برنامه های ضد تقلب و اعمال کنترلبر فعالیت های کلیدی تجاری، و رعایت قوانین و مقررات تاکید کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409995 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!