شناسایی و بررسی خصوصیات ریخت شناختی Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده ی کاکتوس در استان فارس

پیام:
چکیده:
خانواده کاکتوس (Cactaceae) گیاهانی گوشتی هستند که قادراند با کارایی بالایی آب را به توده ی زیستی تبدیل کنند. اگرچه یکی از شناخته شده ترین کاربردهای کاکتوس استفاده از آن به عنوان یک گیاه زینتی است، استفاده ی تجاری از گونه های کاکتوس برای پرورش میوه، استفاده از ساقه های جوان به عنوان سبزیجات و استفاده ی دارویی از کاربردهای دیگر گیاهان کاکتوس محسوب می شود. عوامل مختلفی قادر به ایجاد بیماری در گونه های کاکتوس هستند، از جمله گونه های فوزاریوم، فیتوفتورا و پیتیوم که همگی در کاکتوس پوسیدگی ایجاد می کنند. درسال های 1386 تا 1390 تعدادی کاکتوس آلوده با علایم پوسیدگی نرم ریشه و قاعده ی ساقه از مراکز فروش گیاهان زینتی در استان فارس جمع آوری شد. نمونه برداری از این کاکتوس های بیمار منجر به جداسازی جدایه هایی از جنس فوزاریوم شد که با توجه به خصوصیات ریخت شناختی و فیزیولوژیکی به عنوان Fusariun oxysporum تشخیص داده شدند. قارچ عامل بیماری، دارای بالشتک های نارنجی رنگ و ماکروکنیدیوم های خمیده با سه یا چهار دیواره عرضی و میانگین اندازه ی (45/ 1± 68/ 3)×(12/ 4± 58/ 33) میکرومتر بود. میکروکنیدیوم ها یک سلولی و بیضی شکل، به صورت سرهای کاذب روی فیالیدهای کوتاه تشکیل می شدند و میانگین اندازه ی آن ها (14/ 1± 21/ 3)×(35/ 2± 57 /8) میکرومتر بود. جدایه ها قادر به تولید کلامیدوسپورهای منفرد یا دوتایی با میانگین اندازه ی (32/ 1± 60/ 7)×(47/ 1± 10/ 8) میکرومتر بودند. آزمون بیماری زایی با افزودن 10 میلی لیتر از سوسپانسیون قارچ- با غلظت 106 اسپور در میلی لیتر- به گلدان های 200 میلی لیتری انجام شد. طوقه ی گیاهان پیش از مایه زنی به وسیله ی یک سوزن سترون زخمی شده بود. گیاهان شاهد پس از زخم شدن، توسط آب مقطر سترون مایه زنی گردیدند و برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. نتایج این آزمون نشان داد که جدایه ها قادر به ایجاد بیماری در جنس های مهم کاکتوس مثل Cereus sp.، Opuntia sp.، Echinocactus sp.،Ferocactus sp. و Notocactus sp. بوده، اما هیچ گونه علائمی در سایر گیاهان مایه زنی شده شامل ذرت (Zea mays)، کدو (Cucurbita pepo)، ماش (Vigna radiata)، لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris)، بادمجان (Solanum melongena)، خربزه (Cucumis melo)، آفتابگردان (Helianthus annuus)، گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) و باقلا (Vicia faba) ایجاد نمی کنند. علائم آلودگی در گیاهان کاکتوس، حدود 15 روز پس از مایه زنی به صورت لهیده شدن بافت ریشه و ساقه مشاهده شد و گیاهان، 40 تا 60 روز پس از مایه زنی کاملا خشک شده، ازبین رفتند. با توجه به دامنه ی میزبانی، خصوصیات ریخت شناختی و فیزیولوژیکی، فرم ویژه قارچ به عنوان F. oxysporum f. sp. opuntiarum شناسایی شد (Gerlach 1972). این نخستین گزارش از شناسایی و تعیین خصوصیات ریخت شناختی F. oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده ی کاکتوس در ایران است(1).
زبان:
فارسی
صفحات:
409 -410
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410537 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.