اولین گزارش از بیماری لکه برگی باکتریایی ذرت در ایران

پیام:
چکیده:

طی بازدیدهای انجام شده در پاییز1390 از مزارع ذرت در منطقه باجگاه، علائم لکه برگی (لکه های آجری) در گیاهان ذرت مشاهده گردید. به منظور بررسی و شناسایی عامل بیماری، برگ های گیاهان آلوده به آزمایشگاه منتقل شد و پس از له کردن در آب مقطر سترون، روی محیط کشت ائوزین متیلن بلو (EMB) کشت گردید. پس از 72 ساعت یک باکتری گرم منفی، زرد رنگ، اکسیداز منفی و بی هوازی اختیاری از 15 نمونه جدا گانه گیاه ذرت دارای علائم جداسازی گردید. نتایج آزمون های لوان، رشد در دمای 37 درجه سانتیگراد، تولید رنگدانه زرد روی محیط YDC، تحمل نمک طعام دو درصد، تولید اندول، استوئین و سیترات مثبت بودند. اما نتایج آزمون های لستیناز، رشد در دمای 41 درجه سانتیگراد، تولید رنگ فلورسنت روی محیط KB، ذوب ژلاتین، هیدرولیز آرژنین، آسکولین و توئین 80 منفی بودند. همچنین این باکتری شیر لیتموس را اسیدی نمود و روی توتون واکنش فوق حساسیت ایجاد کرد. جدایه ها قادر به استفاده از سالیسین، آربوتین، رافینوز، ملوبیوز، سلوبیوز، سوکروز و آرابینوز بودند، اما توانایی استفاده از مالونیک اسید را نداشتند. همچنین آزمون اثبات بیماری زایی روی گیاهچه های ذرت انجام گردید. سپس یکی از جدایه ها مورد بررسی تکمیلی قرار گرفت و بخشی از ناحیه 16S rRNA آن تکثیر و توالی یابی شد. با توجه به علائم بیماری، خصوصیات فنوتیپی، آزمون بیماری زایی و توالی یابی ناحیه 16S rRNA، باکتری مذکور به عنوان Pantoea stewartii subsp. Indologenesتشخیص داده شد. این نخستین گزارش از وجود این بیماری در ایران می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
403 -406
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410542 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.