وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)

پیام:
چکیده:
کیوی یکی از محصولات مهم اقتصادی شمال ایران محسوب می شود. به منظور شناسایی قارج های بیماری زای اندام های هوایی کیوی در استان گیلان، از 65 باغ کیوی در سال های 89-87 بازدید به عمل آمد. گونه های شناسایی شده همراه با علائم لکه برگی، بلایت و میوه های دارای علائم پوسیدگی و درصد فراوانی آن ها عبارت بودند از: Alternaria alternata (45٪)، Diaporthe cf. actinidiae (25٪)، Colletotrichum gloeosporioides (12٪)، Botrytis cinerea(11٪) و Pestalotiopsis longiseta (7٪). بیماریزایی تمام گونه ها روی برگ و میوه کیوی به اثبات رسید. لکه برگی های همراه با P. longiseta و.D. cf. actinidiae، بسیار شدید وشامل بلایت و پیچیدگی حاشیه برگ بود. شدت بیماریزایی تمام گونه ها روی برگهای زخمی نسبت به غیر زخمی بیشتر و اثر سن برگ در شدت آلودگی متفاوت بود. D. cf. actinidiae در انتهای دمگل و B. cinerea در هر دو انتهای دمگل و گلگاه، به ترتیب شدت بالایی از توسعه پوسیدگی میوه را در دمای C ̊1± 25 و ‍C ̊1–0 نشان دادند. بر اساس نتایج این بررسی، کیوی به عنوان میزبان جدید C. gloeosporioides و D. cf. actinidiae از ایران معرفی می گردد. آلودگی تمام گونه های بررسی شده در این پژوهش روی بافت های آسیب دیده میزبان، حائز اهمیت بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
385
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410550 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.