جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ

پیام:
چکیده:
قارچSclerotinia sclerotiorum یکی از مهمترین عوامل بیماری زای گیاهی با دامنه میزبانی وسیع می باشد. به منظور ردیابی مایکوویروس های آلوده کننده، جدایه Cea این قارچ از هرباریوم دانشگاه تهران تهیه گردید. جداسازی آر ان ای دولای از میسلیوم های لیوفلیزه شده با استفاده از ستون کروماتوگرافی همراه با سلولزCF-11 انجام شد. در نهایت یک قطعه نوکلئیک اسید به اندازه 5/2 کیلو باز از این جدایه استخراج گردید. همسانه سازی و تعیین ترادف بخشی از این آر ان ای دولای، نشان داد شباهت قابل ملاحظه ای بین ترادف آمینو اسید ی بدست آمده با توالی پلی مرازی اعضای جنس Mitovirus وجود دارد بنابراین نام SsMV2/Ceaبرای این ویروس پیشنهاد شد. جدایه های Sclerotinia sclerotiorum mitovirus2/NZ1 از نیوزیلند و Sclerotinia sclerotiorum mitovirus2/KL1 از آمریکا به ترتیب با 94% و 87% مشابهت، نزدیک ترین به جدایه ایرانی بودند. تلاش برای حذف آر ان ای دولای از طریق تیمار سیکلوهگزیمید در سه غلظت 30، 40 و 50 میکروگرم در میلی لیتر همراه با کشت نوک هیف ناموفق بود. انتقال افقی این میتوویروس از جدایه Cea از طریق هم دهانی به جدایه عاری از ویروس Lekh در تمامی تکرارها با موفقیت انجام شد. بررسی پتانسیل انتقال عمودی مایکوویروس در جدایه Ceaنشان داد این میتوویروس طی تولید مثل جنسی و از طریق آسکوسپورها با نرخ 55% منتقل گردید. مشاهدات ریخت شناسی و بیماری زایی روی دمبرگ کرفس و برگ سویا مشخص نمود آلودگی به میتوویروس منجر به کاهش رشد خطی میسلیوم و کاهش شدید ویرولانس قارچ S. sclerotiorum گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
339 -347
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410557 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.