شناسایی عوامل بیماری زای قارچی و شبه قارچی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز

پیام:
چکیده:
در این پژوهش زوال گیاهان زینتی از نظر آلودگی به عوامل بیماری زای قارچی و شبه قارچی بررسی گردید. نمونه برداری طی سال های 1390 و 1391، از گیاهان بیمار در مناطق مختلف و گل خانه های شهر شیرازکه علائم پژمردگی، پوسیدگی ریشه و طوقه داشتند انجام گرفت. در بین این عوامل، Fusarium solani، F. oxysporum، F. equiseti، F. culmorum، F. compactum، F. armeniacum، F. proliferatum، F. acuminatum، F. polyphialidicum، F. graminearum،Pythium rostratum، P. pyrilobum، P. oligandrum، P. aphanidermatum،P. deliense، P. irregulare،Phytophthora nicotianae، Cylindrocarpon destructans و گونه های Rhizoctonia solani و ریزوکتونیا دو هسته ای به میزان بیشتری جداسازی شدند واز نظر بیماری زایی نیز بررسی شدند. در این بررسی مشخص شد Rhizoctonia solani با گروه های آناستوموزی AG2 و AG4 مهمترین بیمارگر قارچی گیاهان زینتی در شیراز می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
325 -339
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410559 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.