جدا سازی و شناسایی هویت مزانشیمی و ستیغ عصبی سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
امروزه سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان منبع بی نظیر سلول های بنیادی بزرگسالان در نظر گرفته می شوند که با کم ترین مسائل اخلاقی در دسترس می باشد. این سلول ها جهت بررسی بیولوژی سلول های بنیادی، روند تمایز آن ها به دیگر سلول ها، مهندسی بافت، پزشکی ترمیمی و درمان های نوین سرطان مورد استفاده می باشد. هدف از تحقیق حاضر جدا سازی سلول های بنیادی پالپ دندان و تایید ویژگی های مزانشیمی آن به روش های معمول می باشد. هم چنین بیان پروفایل ژنی مربوط به سلول های ستیغ عصبی در آن ها بررسی می گردد.
مواد و روش ها
پس از تهیه دندان ها، اتاقک پالپ نمایان و بافت پالپ به وسیله آنزیم کلاژناز تیپ چهار، هضم گردید. سپس، سلول های جدا شده از پالپ دندان در محیط αMEM، حاوی 15% سرم جنین گاوی مخلوط شد و در دمای C 37، رطوبت 95% و CO2 5% کشت داده شدند. قدرت تمایز سلول های بنیادی پالپ در محیط های تمایزی استخوانی و چربی مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد بیان نشانگرهای CD90 و CD45 به روش فلوسایتومتری بررسی شد. هم چنین، بیان ژن های p75ngfr، slug و sox10 به روش RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان قابلیت اتصال خوبی داشتند و پتانسیل تکثیری بالای از خود نشان دادند. رنگ آمیزی Alizarin Red و Oil red نشان داد که این سلول ها در شرایط مساعد، می توانند به ترتیب تمایز استئوژنیک و آدیپوژنیک داشته باشند. سلول های جداسازی شده از پالپ دندان با درصد بالا نشانگر CD90 را بیان می کردند؛ در حالی که درصد بیان CD45، که نشانگر سلول های هماتوپویتیک می باشد، در این سلول ها ناچیز بود. هم چنین، نتایج RT-PCR حاکی از بیان ژن هایی هم چون p75ngfr، slug و sox10 در سلول های بنیادی مزانشیمی پالپ دندان بود.
نتیجه گیری
سلول های جداسازی شده از پالپ دندان، ویژگی های سلول های بنیادی مزانشیمی را دارا هستند و حداقل جمعیتی از سلول های حاصل؛ منشا و ماهیت ستیغ عصبی دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
520 -526
لینک کوتاه:
magiran.com/p1411820 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.