بررسی تغییرات شوری، آمونیوم و سیتوکینین بر توده زنده و میزان آگار جلبک قرمز Gracilaria corticata

پیام:
چکیده:
اثر شوری، آمونیوم و سیتوکینین برتوده زنده و میزان آگار جلبک Gracilaria corticata در یک دوره 6 هفته، تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. جلبک گراسیلاریا ازساحل بندربستانه واقع در استان هرمزگان در تیرماه 1388 نمونه برداری و در آکواریوم های 40×30×60 سانتی متر (20 لیتر) با روش معلق در سه تکرار پرورش داده شد. نور مورد نیاز برای پرورش 3300 لوکس و دما 25 درجه سانتی گراد بود. تیمار های مورد بررسی شوری (25، 35 و 45 PSU)، آمونیوم (0، 0/001و 0/002 مولار) و سیتوکینین (0/1، 0/001 و 0/0001 گرم بر لیتر) بودند. جلبک ها در روزهای 7، 14، 21، 28، 35 و 42 برداشت شده و وزن کلی (توده زنده) آن ها اندازه گیری شد. در پایان جلبک ها جمع آوری، خشک و وزن گردیدند و پس از استخراج آگار، درصد آگار برحسب وزن خشک محاسبه شد. طبق نتایج بیشترین توده زنده جلبک گراسیلاریا در تیمار 25 PSU شوری با 29/10 گرم، سیتوکینین 0/01 با 14/88 گرم و آمونیوم 0/002 مولار با 26/34 گرم محاسبه شد. بیشترین میزان آگار در تیمار 0/002 مولار آمونیوم، 32/56 درصد بود. نتایج نشان دادند که کشت دریایی این گونه نیازمند مناطقی با شوری کمتر از آب دریا مانند نزدیک مصب و آمونیوم نسبتا بالا است. با توجه به میزان آگار به دست آمده (32/56 درصد)، جلبک G. corticata در ردیف یکی از جلبک های تجاری دنیا قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1412158 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.