بررسی تعیین توالی و ثبت ژن در مطالعات مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست

پیام:
چکیده:
مبحث بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک که بعنوان پایه و اساس در مطالعات سلولی و مولکولی است، می تواند در مطالعات مرتبط با کاربرد آن در ایمنی، بهداشت و محیط زیست که همواره بدنبال محیطی سالم و ایمن در زندگی و کار انسانهاست، نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن داشته باشد.از جمله ابعاد دیگر کاربردهای آن را می توان به ایمنی بیولوژیکی اشاره نمود. تا کنون مطالعات گوناگونی در مورد ویروس ها و باکتری های موثر در تصفیه بیولوژیکی هوا و آب و فاضلاب که بعنوان یکی از کاربردهای مهم در مبحث HSE است، انجام شده. در این تحقیق به مطالعه و بررسی و تعیین توالی سه ژن و یک پروتئین پرداخته شده است. این توالی ها حاصله از دو باکتری از مجموعه vibrio باکترها از دو دسته GenBank:KM067453.1)Azerus)و parahaemolyticus((GenBank KJ704113.1و یک ویروس از دسته Polyomavirusثبت شده در مجموعه بانک جهانی ژن تحت عنوان GenBank: KM196555.1از رده Sewage می باشد، که در نهایت از آن پروتئینlarge T antigen، partial [JC polyomavirus] تحت کد GenBank: AIT97264.1به ثبت رسیده است پرداخته شده است. نتایج تحقیق می تواند فتح بابی باشد در مورد اصول بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک در مطالعات ایمنی و بهداشت و محیط زیستی و در گسترش علوم در این حیطه نقش موثری ایفا کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1412599 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.