بررسی پارازیتیسم طبیعی زنبور Pharetrophora iranica (Hym.: Ichneumonidae) روی لارو پروانه های بذرخوار تاغ در استان یزد

چکیده:
پروانه های بذرخوار تاغ Proceratia caesariella Ragonot. و. Roesler Prorophora albidogilvella از آفات مهم درختچه های تاغ در استان یزد می باشند. به منظور شناسایی و تعیین کارایی دشمنان طبیعی آنها، در طول سال 1372 و 1376 هر بار 200 عدد لارو و شفیره از تاغزارها جمع آوری و در آزمایشگاه پرورش داده شدند. در میان پارازیتوییدهای به دست آمده از شفیره لاروهای پارازیته شده، زنبورهایی متعلق به خانواده Ichneumonidae خارج گردید و در بررسی های انجام شده میزان پارازیتیسم به ترتیب 7 و 2 درصد تعیین گردید. نمونه های شناسایی شده به نام Narolsky. Pharetrophora iranica توسط N. Narolsky شناسایی شد. این گونه در دنیا برای اولین بار از روی بذرخوار ثانوی تاغ گزارش شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
160 -162
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413811 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!