تاثیر کفش های غلتکی بر بی ثباتی در طی ایستادن طولانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

کفش های غلتکی به طور وسیعی در سراسر دنیا به منظور اهداف درمانی مورد استفاده قرار می گیرند. ایده ی اصلی طراحی این کفش ها، افزایش فعالیت عضلات پا و بهبود تعادل می باشد. مطالعات بسیاری در مورد تاثیر این کفش ها بر تعادل انجام گرفته است، اما نتایج حاصل، با یکدیگر در تناقضند و اطلاعات دقیقی را از تاثیر این کفش ها بر تعادل در اختیار نمی گذارد. علاوه بر آن، در این تحقیقات بازه ی زمانی کوتاهی ارزیابی شده است که برای نتیجه گیری در مورد تعادل افراد، کافی نمی باشد. بنابراین، هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر کفش غلتکی بر تعادل ایستا در طی ایستادن طولانی مدت می باشد.

روش ها

در این مطالعه، 30 فرد سالم با دامنه ی سنی 30-20 سال شرکت نمودند و تعادل ایستایی این افراد، در چهار وضعیت پا برهنه و چشم باز، پا برهنه و چشم بسته، کفش غلتکی و چشم باز و نیز کفش غلتکی و چشم بسته مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری تعادل از یک صفحه ی نیروی کیسلر، استفاده شد و افراد در حالت راحتی و سکون به مدت 5 دقیقه بر روی صفحه ایستادند. سپس، هر آزمون 5 دقیقه ای به 15 فریم 20 ثانیه ای تبدیل شد و پس از حذف فریم اول، متغیرهای مورد نظر در 14 فریم بعدی به دست آمد. متغیرهای مورد بررسی شامل دامنه ی تغییرات مرکز فشار (COP یا Center of pressure) و سرعت آن در راستای قدامی- خلفی و داخلی- خارجی و طول کلی مسیر مرکز فشار بود.

یافته ها

کفش غلتکی سبب ایجاد افزایش معنی داری در دامنه و سرعت مرکز فشار در راستای قدامی- خلفی در تمام فریم ها می شود (001/0 > P)؛ اما در راستای داخلی- خارجی، در برخی از فریم ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. طول کلی مسیر مرکز فشار نیز با استفاده از کفش غلتکی، به طور معنی داری در تمام فریم ها از وضعیت پا برهنه بیشتر بود (002/0 = P). در مورد اثر بینایی بر تعادل، به طور کلی اثر معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

طی ایستادن طولانی مدت در این گروه از افراد، استفاده از کفش غلتکی سبب ایجاد بی ثباتی قابل توجهی، به ویژه در راستای قدامی- خلفی می شود و ممکن است خطر زمین خوردن فرد را افزایش دهد. لازم است اثر بی ثباتی این کفش ها در تجویز آن در افراد مبتلا به اختلال تعادل، مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1414917 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.