دراسه اسلوبیه إحصائیه لنماذج من مقامات الهمذانی والیازجی فی ضوء معادله بوزیمان

پیام:
چکیده:

اهتم الباحثون بالدراسات الاسلوبیه الإحصائیه اهتماما کبیرا حیث یمکن باستخدامها معرفه الاسالیب المختلفه وتمییزها عن اسالیب اخری فی نص ما. دراسه الاسلوب علی اساس معادله بوزیمان هی دراسه کمیه ولیست کیفیه، درسنا فی هذا المقال نماذجا من مقامات الهمذانی والیازجی علی اساس معادله بوزیمان. وهذه المعادله تنطبق علی اسلوب المقامات. اسلوب الکاتبین فی مقاماتهما علی اساس هذه المعادله ادبی والدرجه الإنفعالیه تختلف من مقامه إلی مقامه اخری. السبب الرئیسی الذی ادی إلی إرتفاع نسبه الفعل إلی الصفه (تسمی اختصارا ن ف ص) فی مقامات الهمذانی والیازجی هو الإکثار من الشعر بدرجه کبیره وإن المقامه من النثر الادبی ووسیله للتمرن علی الإنشاء والوقوف علی مذاهب النثر والنظم. إنها رصید الثروه المعجمیه وتعبر عن حاله المجتمع البشری وعن العواطف التی تعمل فی نفس الشعب وهی تنطوی علی ضرب من الصناعات اللفظیه کالسجع. إن موثر الصیاغه تنطبق علی مقامات الکاتبین. ومن الموثرات التی ترجع إلی المضمون هی (العمر)، وهو یوثر علی ارتفاع ن ف ص، عند الکاتبین. تهدف هذه المقاله إلی ان تحلل الاسلوب فی نماذج من مقامات الهمذانی والیازجی علی اساس معادله بوزیمان.

زبان:
عربی
صفحات:
117 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1416117 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!