بررسی خواص مکانیکی و سایشی پوشش های نانوکامپوزیت نیکل- اکسید سریم

پیام:
چکیده:
امروزه استفاده از پوشش های نانوکامپوزیت نیکل- اکسید سریم به جهت کاربردهای متفاوتی همچون مقاومت به خوردگی، مقاومت به اکسیداسیون، خواص کاتالیزوری و خواص مغناطیسی، بسیار گسترش یافته است. از آنجا که در بسیاری از این کاربردها مقاومت در برابر خراش بالا لازم است، در این پژوهش خواص سایشی پوشش های نانوکامپوزیت نیکل- اکسید سریم با استفاده از آزمون های نانودندانه گذار و نانوخراش بررسی شد. با توجه به نتایج مشاهده گردید که نسبت مولی Ce/Ni در محلول پوشش دهی نقش بسیار حایز اهمیتی بر روی خواص تریبولوژی پوشش های نیکل- اکسید سریم دارد. با افزایش نسبت مولی Ce/Ni از 0 به 001/ 0 و 01/ 0 به سبب حضور و افزایش درصد اکسید سریم در پوشش های حاصله، سختی، مدول الاستیسیته و مقاومت به خراش پوشش افزایش و ضریب اصطکاک کاهش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش بیشتر این نسبت از 01/ 0 به 1/ 0 و 2/ 0، ضریب اصطکاک و مقاومت به خراش پوشش به سبب تشکیل حفرات و ترکها در سطح پوشش به ترتیب افزایش و کاهش پیدا می کند. بر طبق نتایج حاصله، پوشش بهینه از لحاظ مقاومت به سایشی، پوشش هایی هستند که از محلول آبکاری با نسبت مولی Ce/Ni=0/01 بدست می آیند.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419175 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!