رفتار سایشی ابزار کاربید تنگستنی پوشش دار در فرآیند تراش کاری اینکونل 718

پیام:
چکیده:
در این مقاله به ارزیابی رفتار سایشی ابزار برشی کاربید تنگستنی پوشش دار در حین فرآیند ماشین کاری ابرآلیاژ اینکونل 718 پرداخته شده است. به منظور درک رابطه بین شرایط ماشین کاری و مکانیزم های سایشی از مدل سازی، آزمایش و نقشه مکانیزم های سایشی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از ابزار برشی کاربید تنگستن با پوششTiAlN به عنوان ابزار برش استفاده شد. مهم ترین پارامترهای مورد بررسی در این پژوهش، سرعت برشی، سرعت پیشروی، شعاع نوک ابزار، زاویه تنظیم اصلی و همچنین زمان ماشین کاری بود. نتایج نشان داد که بهترین شرایط عمر و کمترین میزان سایش ابزار، مربوط به ابزار با شعاع نوک 6/ 1 میلیمتر است. مطالعات نشان داد که لایه TiAlN به عنوان یک لایه محافظ از انتقال عناصر بین ابزار و قطعه کار در نواحی سایشی آرام و گذرا ممانعت می کند. با این حال با افزایش سرعت برش و نرخ پیش روی (حرکت در ناحیه سایش شدید) این لایه از سطح ابزار ساییده شده و انتقال عناصر اینکونل 718 مانند نیکل، کروم و آهن بر سطح آزاد ابزار در مقطع برش باعث افزایش قابل توجه سایش چسبان می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419181 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!