مهار همولیز گلبول های قرمز به وسیله عصاره هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis و خاس Ilex spinigera و کرات Gleditsia caspica

پیام:
چکیده:
مقدمه
برخی مواد شیمیایی در گیاهان با نقش آنتی اکسیدان شناخته شده اند که دارای اثر مهار همولیز گلبول های قرمز نیز هستند. امروزه مصرف آنتی اکسیدان های سنتتیک به دلیل سمیت آنها محدود و توجه جوامع پزشکی به استفاده و یافتن آنتی اکسیدان های طبیعی معطوف گشته است. گیاهان دارویی که بتوانند از همولیز سلول های خونی نظیر آنچه که در برخی بیماری ها وجود دارد، جلوگیری کنند از اهمیت زیادی برخوردارند.
هدف
در این مطالعه اثر عصاره متانولی برگ و گوشته گیاه هندوانه ابوجهل، برگ گیاه خاس و برگ و میوه گیاه کرات بر میزان مهار همولیز گلبول های قرمز خون مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی
ابتدا عصاره متانولی از هر گیاه به روش سوکسله تهیه شد. نمونه های خون از افراد سالم تهیه و به دو گروه کنترل و تست تقسیم شد. جهت القای پراکسیداسیون گلبول های قرمز از 2 و 2 آزوبیس (2 آمیدینو پروپان) دی هیدرو کلرید (35 میلی مولار) استفاده شد. اثر هر عصاره بر همولیز القایی گلبول های قرمز خون در ده غلظت (از 5 تا 150 میکروگرم بر میلی لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. میزان همولیز با اندازه گیری مقدار هموگلوبین آزاد شده از سلول ها در حضور و عدم حضور هر عصاره با استفاده از روش رنگ سنجی در طول موج 540 نانومتر تعیین شد.
نتایج
در بین عصاره های مطالعه شده برای عصاره متانولی برگ گیاه کرات IC50، 58/5 میکروگرم بر میلی لیتر و برای عصاره متانولی برگ گیاه خاس IC50، 85/13 میکروگرم بر میلی لیتر یعنی بیشترین میزان مهار همولیز در برابر AAPH اندازه گیری شد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از گیاه های کرات و خاس به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی علاوه بر پیشگیری و یا درمان بسیاری از بیماری ها از جمله همولیز گلبول های قرمز خون بر اثر عوامل اکسید کننده می تواند قابل مطالعه باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
134
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419323 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.