اثر آلیسین بر روی تکثیر سلول های سرطان سینه MCF-7 حساس به تاموکسیفن

پیام:
چکیده:
مقدمه
یک هشتم زنان در طول عمر خود مبتلا به سرطان سینه می شوند و در نتیجه سالیانه درحدود یک میلیون زن در دنیا سرطان سینه تشخیص داده خواهد شد. حدود 70 درصد سرطان های سینه گیرنده استروژن آلفا (ER-α) مثبت می باشند. حضور گیرنده ER-α با پیش آگهی بهتر همراه است و معمولا مشخص می کند که آیا سرطان به داروهای ضد استروژن از جمله تاموکسیفن پاسخ می دهد یا نه. با این وجود، تعداد قابل ملاحظه ای از سرطان های سینه ER-α مثبت به تاموکسیفن پاسخ کافی نمی دهند. علت مقاومت به تاموکسیفن در این گونه موارد و نحوه ی حساس کردن مجدد به تاموکسیفن هنوز معلوم نمی باشد. مطالعات اولیه نشان می دهد که سیر و مشتقات آن از جمله آلیسین در مواردی از بدخیمی ها اثر ضد سرطان دارد.
هدف
هدف این مطالعه این است که آیا آلیسین می تواند روی تکثیر سلول های MCF-7 حساس به تاموکسیفن اثری داشته باشد یا نه.
روش بررسی
برای بررسی این تئوری، اثر آلیسین بر سلول های حساس به تاموکسیفن (MCF-7) و مقاوم به تاموکسیفن (Sk-Br-3) در حضور و عدم حضور تاموکسیفن و 17- بتا استرادیول مورد بررسی قرار گرفت. اثر تاموکسیفن، 17- بتا استرادیول و آلیسین بر روی میزان زنده بودن سلول ها با استفاده از تست MTT در زمان های 24، 48 و 72 ساعت بررسی شد.
نتایج
مطالعه حاضر نشان داد که در سلول های MCF - 7 آلیسین باعث تشدید اثر تاموکسیفن در حضور و عدم حضور 17 بتا استرادیول شد.
نتیجه گیری
ممکن است آلیسین بتواند به عنوان مکمل تاموکسیفن در حساس کردن سلول های سرطان سینه به تاموکسیفن موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419329 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.