کارکردهای تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قران و روایات

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
«روزی حلال» رزقی است که از راه مشروع و در چهارچوب قوانین شرع به دست آمده باشد؛ یعنی در ضمن معامله شرعی، تجارت، و یا از راه کار و تلاشی که حاصل دست رنج انسان باشد.به عبارت دیگر، مال و سرمایه ای است که حق الناسی در آن نباشد. هدف از این مقاله بررسی تاثیرات متقابل روزی حلال در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات است.
روش
پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، با رویکرد قرآنی- روایی می باشد که به کتابهای تفسیری و حدیثی چون قرآن، نهج البلاغه، تفسیر المیزان، الامالی، تحف العقول و... مراجعه و مطالب مورد نظر استخراج و خلاصه گردید.
یافته ها
این پژوهش پس از بررسی منابع دینی بیان می دارد: کسب روزی حلال مستلزم مقدماتی چون: کار و تلاش، ایمان، تقوی، استغفار و... می باشد.
نتایج
از دیدگاه قرآن و روایات، روزی حلال در بعد تربیتی سبب می شود؛ حال توبه به انسان دست دهد و غفران الهی شامل حال او شود، دل صفا و نورانیت پیدا کرده، دعای انسان حلال خوار مستجاب و رحمت و رضوان و عنایت و حمایت الهی شامل حال او می شود. نتیجه همه این ها آرامش روحی و رهایی از نگرانی و اضطراب است. بنابراین روزی حلال یکی از مهم ترین شاخصه های تاثیرگذار بر سلامت روان است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
67 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1420245 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!