دیدگاه قرآن در مورد عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر

چکیده:
مقدمه
قرآن کریم، وحی الهی و معجزه جاویدان پیامبر اسلام(ص)است که به روش های علمی و منابع مختلف علم اشاره کرده است. هرچند هدف قرآن بیان جزئیات تمام علوم بشری نیست، ولی می توان در آن اشاراتی به علوم مختلف را دید. قرآن به روش عقلی، تجربی، نقلی، و شهودی توجه را در ضمن آیات قرآن یادآوری می کند ودر حقیقت همین توجه قرآن به روش ها و منابع علوم به معنای لزوم به کارگیری این منابع است.
روش کار
این یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا و با مرور آیات قران بود.
نتایج
قرآن کریم در بیش از هزار آیه به مباحث علوم مختلف اشاره کرده است که از بین این آیات بیش از سیصد آیه از قرآن کریم به مسایل پزشکی و بهداشت مربوط می شود. قرآن کریم که رسالت اصلی خود را در هدایت بشر به سوی کمال خلاصه و سلامت و پرورش روح را در قلب اخلاق و اعتقاد و احکام اشاره کرده (بقره/185) به سلامت جسم که مقدمه سلامت روح است توجه کامل داشته است. زیرا که در نبود سلامتی، انسان از مسیر تعالی روح باز می ماند. در قرآن کریم آیات زیادی در رابطه با عوامل خطرمهم بیماریهای غیر واگیر (مصرف الکل، عذم فعالیت بدنی کافی،چاقی و رزیم غذایی نادرست) وجود دارد که این عوامل خطر سالها پس از نزول قرآن توسط تحقیقات علوم پزشکی ثابت شده است.
بحث و نتیجه گیری
مطالب پزشکی که در قرآن مطرح شده دارای اعجاز و شگفتی است در حالی که عقول بشر در ان زمان از کشف آن عاجز و در این زمان از شگفتی ان متعجب است. آنچه در این مسائل وجود دارد این است که قوانین و مقرارات قران با نظم طبیعت و سلامت جسم و روح انسان همگون است. به این معنا که نمی توان در قران مساله ای یافت که با سلامت انسان در تضاد باشد
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1420247 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!