بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران

چکیده:
در حال حاضر آب شرب شهر تهران عمدتا از منابع آب سطحی شامل رودخانه های کرج و جاجرود تامین می شود. در مورد غلظت یون فلوراید در منابع مختلف تامین آب شرب شهر تهران، اطلاعات دقیق و مستندی وجود ندارد. این تحقیق به منظور تعیین غلظت یون فلوراید در منابع اصلی تامین آب شرب شهر تهران انجام شده است. به این دلیل 8 ایستگاه در رودخانه کرج و 5 ایستگاه در رودخانه جاجرود انتخاب گردید و در یک دوره 8 ماهه در چهار مقطع زمانی 2 ماهه در هر ایستگاه نمونه برداری انجام گرفت و در آزمایشگاه به روش اسپادنس (SPADNS) مقدار یون فلوراید در آنها اندازه گیری شد. داده های به دست آمده نشان می دهد که غلظت یون فلوراید در آب رودخانه های جاجرود و کرج به ترتیب در محدوده 28/0 تا 52/0 و 15/0 تا35/0 میلی گرم در لیتر بوده است. غلظت بهینه فلوراید به شرایط آب و هوایی و مقدار آب مصرفی بستگی دارد. بر اساس استاندارد آب ایران، مقدار بهینه ان در ماه های سرد سال 2/1 میلی گرم بر لیتر و در ماه های گرم سال 7/0 میلی گرم بر لیتر است. بر این اساس مقدار کمبود یون فلوراید در رودخانه های کرج و جاجرود به ترتیب در ماه های گرم سال حدود 45/0 و 3/0 میلی گرم در لیتر و در ماه های سرد سال حدود 1 و 85/0 میلی گرم در لیتر است. بدین ترتیب تنظیم غلظت یون فلوراید آب شرب در حد استاندارد یا تامین فلوراید مورد نیاز بدن به روش های دیگر (خوراندن قطره فلوراید به کودکان) ضرورت دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p142061 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!