فون کنه های خانواده های (Stigmaeidae (Acari: Trombidiformes و Cryptognathidae در استان لرستان، با دو گزارش جدید برای ایران

پیام:
چکیده:
فون کنه های دو خانواده ی Stigmaeidae و Cryptognatidae در استان لرستان، طی سال های 1391 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق 18 گونه در مجموع جمع آوری و شناسایی شدند که گونه های Favognathus amygdalus و F. cordylus از خانواده Cryptognatidae برای فون کنه-های ایران جدید بوده و هم چنین تمام گونه های گزارش شده برای فون استان لرستان گزارش جدید هستند. در این تحقیق از خانواده Stigmaeidae تعداد 14 گونه و از خانواده Cryptognatidae تعداد چهار گونه جمع آوری و شناسایی شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
409 -418
لینک کوتاه:
magiran.com/p1422776 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.