بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران با ایسکمی شریانی مزمن

پیام:
چکیده:
مقدمه
هموسیستئین یک اسید آمینه کوچک حاوی سولفور است که در صورت افزایش در سرم باعث ایجاد عوارض گوناگونی می شود که از جمله می توان به بیماری های عروقی و قلبی اشاره کرد. دراین مطالعه به بررسی عوامل موثر در ایجاد عوارض همراه هموسیستئین بالا نظیر سن، جنس، بیماری زمینه ای ومصرف سیگار بررسی پرداخته شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 94 بیمار مبتلا به بیماری مزمن شریانی تحت مطالعه قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت. اطلاعات مربوط به سن، جنس، وجود بیماری زمینه ای(دیابت، فشارخون بالا، هیپرلیپیدمی)، مصرف سیگار از همه بیماران جمع آوری و ثبت گردید. اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه و نتایج سطح هموسیستئین خون وارد نرم افزار آماری SPSS شد و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تی تست و کای اسکوار تحلیل گردید.
نتایج
در این مطالعه 31 (33%)زن و 63 (67%) مرد با میانگین سنی 69 سال وارد مطالعه شدند. 16درصد بیماران دارای سطح هموسیستئین پایین 10 و 84درصد دارای هموسیستئین بالای 10 بودند. نتایج مطالعه نشان داد که سطوح هموسیستئین درافراد دارای فشار خون بالا، بیماری زمینه ای، سیگار، جنس مذکر و سن بالای 40 سال بالاتر از 10 و دارای تفاوت معنی داری بود (p <0.05).
بحث و نتیجه گیری
میزان هموسیستئین در افراد مبتلا به بیماری فشار خون،بیماری زمینه ای، سیگاری، سن بالا و در مردان بالاتر بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1423745 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.