بررسی تاثیر رایحه درمانی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از دغدغه های نظام آموزشی اضطراب امتحان و تعدیل آن است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر رایحه درمانی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز بود.
مواد و روش ها
این پژوهش یک کار آزمایی بالینی دو گروهی و سه سو کور بر روی 91 نفر از دانشجویان پرستاری بود که به روش آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه A و B قرار گرفتند.
علایم حیاتی و پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر قبل، 5 دقیقه بعد از مداخله و بعد از امتحان اندازه گیری و ثبت شد. سپس از دانشجویان خواسته شد تا شیشه کدری که محتویات آن برای آن ها، مجریان حاضر در کلاس ها و مشاور آمار قابل تشخیص نبود را در فاصله 5 سانتی متری بینی نگه داشته و به مدت 10 دقیقه استشمام نمایند. قابل ذکر است که نیمی از شیشه ها با 5 قطره عصاره اسطوخودوس و نیمی با 5 قطره آب مقطر پر شده و برچسب A و B زده شده بود. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نوع ماده موجود در شیشه ها فاش و نتایج پژوهش اعلام گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد بین دو گروه تجربه و کنترل از نظر متوسط میزان اضطراب امتحان، میزان ضربان قلب و فشار خون سیستولیک در طول زمان اختلاف آماری معنا داری وجود دارد (009/0، 023/0، 000/0P=).
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که اگرچه رایحه درمانی در کاهش میزان اضطراب امتحان تاثیر آماری معناداری نداشته است اما میزان آن را در طول زمان کاهش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1423748 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.