بررسی سرولوژیکی هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b در بچه ها

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b یکی از عوامل مهم مننژیت باکتریال در کودکان در آسیا محسوب می شود. کپسول پلی ساکاریدی ریبیتول ریبوزیل فسفات (PRP) در تمامی سویه ها وجود دارد و می تواند هدف آنتی بادی های IgG باشد. با توجه به مطالعات محدود در مورد هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b در کشور و نبود اطلاعات کافی در خصوص وضعیت ناقلین، دستیابی به یک الگوی جامع از شیوع این باکتری در مستعد ترین ناقلین یعنی کودکان از اهداف این مطالعه محسوب می شود.
مواد و روش ها
در این مطالعه 194 (49 درصد دختر و 51 درصد پسر) نمونه سرم از کودکان زیر 6 سال مراکز درمانی شهر خرم آباد جمع آوری شد. جهت بررسی سرولوژیکی هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b، کیت الایزاAnti-H. influenzae PRP IgG مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
از مجموع 194 نمونه مورد مطالعه، 6 نمونه با توجه به واکنش آنتی بادی موجود با کپسول پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات باکتری هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b مثبت گزارش شد که معادل 3 درصد از جمعیت مورد مطالعه محسوب می شود. فراوانی باکتری در گروه سنی زیر 2 سال 67 درصد نشان داده شد و ارتباط معنا داری بین سابقه بیماری خاص در والدین و محل سکونت کودکان با میزان شیوع باکتری وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری
فراوانی افراد سرم مثبت از نظر هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b در مطالعه ما 3 درصد از کل نمونه ها می باشد. پسران در این تحقیق درصد بالاتری از افراد سرم مثبت را نسبت به دختران شامل می شدند و فراوانی در گروه سنی زیر 2 سال غالب است. فاکتور سنی از جمله متغیر هایی است که مثبت بودن سرم را متاثر می سازد. در مقایسه با مطالعات انجام شده در سایر کشورها می توان گفت با توجه به عدم برنامه واکسیناسیون هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b وجود این باکتری در کودکان اهمیت بسیاری دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1423751 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.