شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک

چکیده:
سابقه و هدف
رینیت آلرژیک به عنوان یکی از شایع ترین انواع بیماری های آلرژیک، روند رو به افزایشی در جهان داشته و از نظر بهداشتی و اقتصادی کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. شناسایی آلرژن های تنفسی هر منطقه به عنوان یکی از مهم ترین علل بروز بیماری رینیت آلرژیک در پیشگیری و درمان این بیماران حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک براساس تست پوستی پریک در شهر تهران می باشد.
مواد و روش ها
در یک مطالعه مقطعی، 400 بیمار مبتلا به آلرژی که از دی ماه سال 1391 تا 1392به مدت یک سال به کلینیک فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی خورشید در شهر تهران مراجعه کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ثبت اطلاعات بیماران و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک انتخاب شده و میزان حساسیت آن ها به دوازده عصاره شایع آلرژی زا با استفاده از آزمون پوستی پریک تعیین گردید. در نهایت داده ها توسط نسخه 20 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میزان شیوع رینیت آلرژیک در این مطالعه 165 نفر (40 درصد) با نسبت تقریبا مساوی زن و مرد بود. تمام بیماران حداقل نسبت به یک آلرژن و 3/1 درصد آن ها نسبت به تمام آلرژن ها حساس بودند. بیش ترین شیوع واکنش پوستی مثبت مربوط به آلرژن های فضای باز (گرده گیاهان) با فراوانی 20/54 درصد بود. آلرژن های فضای بسته به ترتیب فراوانی شامل مایت ها (66/46 درصد)، مو و پوست حیوانات (78/18 درصد) و قارچ ها (37/17 درصد) بودند. در گروه سنی 6-1 سال، آلرژن های استنشاقی فضای بسته و در گروه سنی 7 سال به بالا آلرژن های فضای باز شیوع بیش تری داشتند.
استنتاج
میزان شیوع رینیت آلرژیک در این مطالعه، بالا و مشابه با آمار جهانی بود. با توجه به شیوع بالای رینیت آلرژیک در تهران، شناسایی عوامل ایجاد کننده آن می تواند اقدامی مناسب در جهت کنترل و جلوگیری از تشدید بیماری در افراد شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1425625 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.