علل گرایش به بدحجابی از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بابل

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بدحجابی، یک عامل مخرب در سلامت روان، به عنوان یک معضل اجتماعی است. وجود پدیده ی بدحجابی، نیازمند بررسی دقیق و کاوش در ابعاد آن است. این پژوهش با هدف بررسی علل گرایش به بدحجابی از دیدگاه دانشجویان دختر انجام شد
مواد و روش ها
تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی است که در دانشگاه علوم پزشکی بابل بر 100 دانشجوی دختر انجام شده است. داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. اعتبار و پایایی پرسشنامه با مطالعه مقدماتی و آزمون مجدد تایید شد. داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی، مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
بر اساس داده های این تحقیق، 4 عامل موثر با بیشترین میزان در گرایش به بدحجابی از دیدگاه دانشجویان به ترتیب مدپرستی 51%، جلب توجه دیگران 3/45%، انتخاب دوست 43% و اعتقادات دینی 5/39 بیان شد. دانشجویان سایر علل موثر بر گرایش به بدحجابی را مواردی مانند فقر فرهنگی، عدم نظارت خانواده ها و لجبازی به خاطر سخت گیری بیش از حد دانشگاه بیان کردند. در پاسخ به راهکارهای پیشنهادی، مواردی مانند صحبت در مورد شخصیت ارزشمند زن و بیان نقش زن در کانون خانواده، بیان مضرات بدحجابی و به وجود آمدن فساد و فحشا به دنبال بی حجابی زنان و تعیین مدهای لباس و فرم خاصی برای دانشگاه ها مطرح شد.
نتیجه گیری
با توجه به یافته ها راهکارهای مورد اولویت برای مقابله با بدحجابی، تقویت آگاهی دانشجویان با برگزاری کارگاه های آموزش فلسفه حجاب و ضرورت آن، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در زمینه فواید حجاب و مضرات بدحجابی و کاهش سخت گیری در رنگ و نوع پوشش و تشویق به حفظ حجاب در چارچوب دستورات دین مبین اسلام می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1426838 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.