اولین گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید از خانواده میماریده در ایران

پیام:
چکیده:
زنبورهای خانواده Mymaridaeاز بالاخانواده Chalcidoidea در حال حاضر شامل 103 جنس و 1424 گونه می باشند. در مطالعه فون زنبورهای پارازیتوئید شپشک های گیاهی استان مازندران طی سال های 92-1390، دو گونه زنبور پارازیتوئید از خانواده Mymaridae متعلق به جنس Alaptus شناسایی گردید. یک گونه به نام Alaptus priesneri از سه نمونه شپشک های گیاهی Chrysomphalus dictyospermi روی نارنج Citrus aurantium L. در تاریخ 11/6/1392، Planococcus citri روی نارنج C. aurantium L. درتاریخ 1/7/1392 و Ceroplastes sinensis روی عشقه Hedera helix L. در تاریخ 4/7/1392 از شهرستان جویبار جمع آوری گردید. گونه دیگر زنبور پارازیتوئید به نام Alaptus auranti از میزبان سپردار C. dictyospermi روی نارنج C. aurantum L. در تاریخ 17/9/1391 از همان نقطه جمع آوری شد. دو گونه نام برده برای فون زنبورهای پارازیتوئید ایران جدید می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1427906 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!