حقوق قضایی شهروندی با نگاهی به منشور حقوق شهروندی

پیام:
چکیده:
مفهوم «حقوق شهروندی» از جمله مفاهیم حقوقی است که اخیرا در گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه رونق گرفته است. مفهومی که ترجمان حقوق و آزادی های مشروع و عمومی جامعه و اساسی ترین نیازهای عمومی هر ملتی را در برمی گیرد. شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در اجرای عدالت کیفری در جامعه نیز حفاظت و پاسداری از حقوق شهروندان امری لازم و ضروری است، چرا که اجرای عدالت کیفری نیز خود در راستای حمایت از حقوق شهروندان صورت می گیرد تا دست متجاوزان از تعدی به حقوق آنان کوتاه شود. در این راستا قوانین مختلفی جهت پاسداری از حقوق شهروندی به تصویب می رسد اما آنچه مهم می نماید اجرای صحیح این قوانین است. بنابراین نوشتار حاضر به دنبال بررسی و تبیین جایگاه حقوق قضایی شهروندی در آیین دادرسی کیفری با لحاظ حقوق موضوعه ی ایران از جمله منشور ابلاغی حقوق شهروندی است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
139
لینک کوتاه:
magiran.com/p1428294 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!